Lagstiftning & GDPR

Lagstiftning & GDPR

För att vara verksam som försäkringsförmedlare måste förmedlaren ha tillstånd av Finansinspektionen, som även sköter den statliga tillsynen.

Den rådgivning som en försäkringsförmedlare tillhandahåller regleras av flera olika regelverk. Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution kompletteras av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsdistribution, FFFS 2018:10. Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kompletteras av Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 20017:2. Föreskrifterna är en följd av att lagen om värdepappersmarknaden genomför direktiv 2014/65/EU (Mifid 2). Även lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter kan vara tillämplig vid rådgivningssituationen. Sedan juli 2013 gäller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt de tillhörande föreskrifterna FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Försäkringsförmedlare skall följa dessa regelverk i tillämpliga delar.

Behandling av personuppgifter enlighet med GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Företagets integritetspolicy se längst ner.

Svenska Finansgruppen AB har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Svenska Finansgruppen AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter.

Behandling sker av anställda hos Svenska Finansgruppen AB.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag som finansiella rådgivare och för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service och bra tjänster behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig. På ditt uppdrag inhämtar vi uppgifter från bland annat dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkrings-administratörer, fondförvaltare, banker och myndigheter (till exempel Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten).

Personuppgifter som kan komma ifråga för behandling är bland annat:
– Namn, adress, personnummer, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress
– Uppgifter du lämnat till oss samt övriga inhämtade försäkringsrelaterade personuppgifter
– Inhämtade privatekonomiska personuppgifter (i förekommande fall).

Behandling av dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig avseende följande tjänster:
– Analys av din försäkringssituation och ditt försäkringsbehov
– Förmedling av personrelaterade försäkringar
– Framställande av ditt pensions- och försäkringsbesked
– Privatekonomisk genomgång (i förekommande fall)
– Förmedling/marknadsföring av privata spar- och låneprodukter (i förekommande fall).

Vissa uppgifter behövs dessutom för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra produkter och tjänster samt för analyser och statistik.

Personuppgifter kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag. Inhämtade personuppgifter kommer endast att vara tillgängliga för de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina uppdrag. Uppgifterna kommer då bara att göras tillgängliga i den utsträckning som är nödvändig för att de skall kunna utföra sitt arbete.

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig samt rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Begäran måste vara skriftlig och skickas till:

Svenska Finansgruppen AB
Personuppgiftsansvarig
N Köpmangatan 12A
803 11 Gävle

Ladda ner GDPR SFG Integritets Policy här

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK