Värdepappersbolag

Värdepappersbolag

När den rådgivare du träffar på Svenska Finansgruppen erbjuder dig investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam inom Tydliga Kapital i Sverige AB (Tydliga Kapital) som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. Det innebär att vi, genom Tydliga Kapital, bland annat kan ge dig rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt ta emot och vidarebefordra order från dig som kund.

Du hittar mer information på Svensk Värdepappersservice hemsida www.svenskvpservice.se samt på Tydliga Kapitals hemsida www.tydligakapital.se.

Värdepappersbolaget SVP är under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Dom granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamheten följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta din rådgivare.
Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP.
Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se: www.svenskvpservice.se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK