Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Försikring ASA, svensk filial via Nordeuropa Försäkring Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är miljoner EUR 1 300 380 per skada/Per år 2 600 750 EUR per bolag.

Vid skada kontakta:


Sedgwick Sweden AB Telefon: 08-98 33 60 E-post: info@se.sedgwick.com Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK