Lagstiftning och GDPRSFMTillståndVärdepappersbolagAllmänna reklamationerAnsvarsförsäkring
 

Värdepappersbolag

Svenska Finansgruppen är anknutet ombud till Nord Fondkommission 556832-1342. Våra investeringsrådgivare förmedlar och ge råd kring komplicerade instrument såsom strukturerade produkter under deras tillstånd. Samtliga våra rådgivare är Swedsec licensierade via Nord Fondkommission. 

Nord Fondkommission har tillstånd för värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett värdepappersbolag, i vårt fall Nord Fondkommission, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Nord Fondkommission ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna ge dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. 

Vill ni veta mer om Nord Fonkommission titta gärna på deras hemsida www.nordfk.se