Lagstiftning och GDPRSFMTillståndVärdepappersbolagAllmänna reklamationerAnsvarsförsäkring
 

Värdepappersbolag

Svenska Finansgruppen är anknutet ombud till United Securities AB 556547- 9309. Våra investeringsrådgivare förmedlar och ge råd kring komplicerade instrument såsom strukturerade produkter under deras tillstånd. Samtliga våra rådgivare är Swedsec licensierade via United Securities. 

United Securities har tillstånd för värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett värdepappersbolag, i vårt fall United Securities, som granskar våra affärer och vår dokumentation. United Securities ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna ge dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. 

Vill ni veta mer om United Securities titta gärna på deras hemsida www.unitedsec.se