Lagstiftning och GDPRSFMTillståndVärdepappersbolagAllmänna reklamationerAnsvarsförsäkring
 
Tillstånd

Svenska Finansgruppen AB

Organisationsnummer: 556501-8065

2006-05-13 Förmedling av fondandelar, försäkringsförmedlare

2006-05-13 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

2008-01-29 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare


Tillstånd- och tillsynsmyndighet

Finansinspektionen
Postadress: Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Telefax: 08-24 13 35
www.fi.se

Registreringsmyndighet

Bolagsverket
Postadress: 851 81 Sundsvall
Telefon:  0771-670 670
Telefax: 060-12 98 40
www.bolagsverket.se
 

 

Information om kostnader och ersättningar

 

Försäkringsförmedling

Vid förmedling av försäkringar tar Bolaget inga extra avgifter. Bolaget erhåller provision från försäkringsbolagen. Ersättningen för löpande försäkringsavtal består av en engångsersättning samt en löpande ersättning, beståndsersättning. Ersättningsnivån är beroende på avtalets längd, premiens storlek samt vald förvaltning. Bolaget är skyldigt att upplysa kunden om sådana ersättningar som bolaget erhåller från kunder samt försäkrings- och produktbolag. Information skall, om möjligt lämnas i kronor och ören, annars skall information om grunderna för hur ersättningen bestäms lämnas.

Förmedlaren har för de allra flesta försäkringar med löpande premiebetalning ett s.k. annullationsansvar gentemot försäkringsbolaget på 3-5 år. Annullationsansvaret innebär att om kunden avbryter sin premieinbetalning under denna period blir förmedlaren återbetalningsskyldig på hela eller delar av erhållen ersättning. Se även bilaga. Ersättningar Försäkringsförmedling.

 

Fond- och Investeringsrådgivning (Värdepappershandel)

 

Vid förmedling av fonder tar Bolaget inga extra avgifter Det är endast respektive fond och fondbolags avgifter som tillkommer. Vid förmedling av strukturerade produkter tar Bolaget ingen avgift. Avgift betalas till de bolag som tillhandahåller den strukturerade produkten. Denna avgift är densamma som kunden vänt sig direkt till produktbolaget. Bolaget kompenseras genom att produktbolaget avstår en del av avgiften.