Lagstiftning och GDPRSFMTillståndVärdepappersbolagAllmänna reklamationerAnsvarsförsäkring
 
Tillstånd

Svenska Finansgruppen AB

Organisationsnummer: 556501-8065

2006-05-13 Förmedling av fondandelar, försäkringsförmedlare

2006-05-13 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

2008-01-29 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare


Tillstånd- och tillsynsmyndighet

Finansinspektionen
Postadress: Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Telefax: 08-24 13 35
www.fi.se

Registreringsmyndighet

Bolagsverket
Postadress: 851 81 Sundsvall
Telefon:  0771-670 670
Telefax: 060-12 98 40
www.bolagsverket.se
 

 

Information om kostnader och ersättningar

 

Försäkringsförmedling

Bolaget erhåller som regel ersättning från de försäkringsbolagen Bolaget vid var tid samarbetar med. Ersättning utgår normalt som en årlig ersättning i form av en procentsats av försäkringspremien som du betalar till försäkringsbolagen samt på vissa produkter med sparinslag en procentuell ersättning på försäkringens kapitalvärde. Denna ersättning ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

 

I de fallen ersättning inte erhålls kommer Bolaget att fakturera kunden för rådgivning och administration av försäkringen. Vi kommer i samband med distributionen och rådgivningen eller vid tidpunkten för när försäkringen ska tecknas att informera dig som kund om priset för distributionen och rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners.