FörsäkringInvesteringsrådgivningSkatteplaneringFörvaltning
Aktiv Fondf?rvaltningStrukturerade ProdukterPPM - FörvaltningAktiv Fondf?rvaltningStrukturerade ProdukterPPM - Förvaltning
 

Strukturerade Produkter 
 

Som anknutet ombud till Nord Fondkommission kan vi förmedla och erbjuda investeringsrådgivning av strukturerade produkter för ett antal utvalda banker och fondkommissionärer.


Strukturerade produkter är behovsanpassade finansiella produkter som matchar en specifik preferens i avvägningen mellan risk och avkastning. Benämningarna kan vara garantiprodukter, aktieindexobligationer, indexcertifikat och autocalls.


En vanlig är aktieindexobligationen och den består av två delar som påverkar dess värde: En obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen säkerställer återbetalning på slutdagen men optionsdelen ger dig möjlighet att delta i en uppgång på aktiemarknaden. Placeringarna skräddarsys ofta för att passa i det aktuella marknadsläget.

 

Samtliga våra rådgivare är Swedsec och Insuresec licensierade. Svenska Finansgruppen är anknutet ombud till Nord Fondkommission.