FörsäkringInvesteringsrådgivningSkatteplaneringFörvaltning
 
Skatteplanering

Genom en noggrann skattegenomgång kan du sänka din skatt. Svenska Finansgruppen erbjuder dig som kund en genomgång av de alternativ som finns för skatteplanering inom samtliga tre inkomstslag (näring, tjänst och kapital).
Följande är exempel på diskussionspunkter vid din skattegenomgång:

• Skatteregler och skatteberäkning
• Skatteplanering för delägare i fåmansbolag
• Likvidation av fåmansbolag
• Intern aktieöverlåtelse
• Deklarationer
• Utdelning
• Generationsplanering
• Vilande bolag