SFMTillståndVärdepappersbolagLagstiftningAllmänna reklamationerAnsvarsförsäkring
 

Ansvarsförsäkring

 

Svenska Finansgruppen AB har tecknat ansvarsförsäkring i Försäkringsbolaget AIG med försäkringsnummer 0001118338.

 

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är miljoner EUR 1 250 618 per skada/Per år 2 501 236 EUR per bolag.

Vid förmedling av fondandelar som även omfattar investeringsrådgivning om fondandelar är EUR 500,000 per skada dock max EUR 750,000 per år.

 

Försäkringsbolaget har följande kontaktuppgifter:

 

AIG Europe Limited

Västra Järnvägsgatan 7

 103 69 Stockholm Sverige

 

När det gäller vår verksamhet som anknutet ombud innehar Svensk Värdepappersservice den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Här riktas eventuella skadeståndsanspråk till Svensk Värdepappersservice och dess försäkringsgivare.

http://www.svenskvpservice.se/